DREVINY VÁM NAVRHNEME, ZABEZPEČÍME, VYSADÍME AJ OŠETRÍME

Vysadba
Vysadba
Vysadba

Okrasné dreviny dodávané našou firmou sú zo špecializovaných certifikovaných škôlok buď od slovenských pestovateľov alebo z dovozu vrámci EU. Na všetok nami dodávaný rastlinný materiál, ktorý vysádzame v rámci našich realizácií poskytujeme zákazníkovi záruku na životaschopnosť rastlín po výsadbe. Okrasné dreviny a stromy, ktoré plánujeme a následne vysádzame sú vyberané s ohľadom na vysokú kvalitu rastlinného materiálu. Už pri samotných návrhoch okrasných výsadieb zohľadňujeme budúce stanovište rastlín, klimtické požiadavky, maximálnu možnú udržateľnosť výsadby do budúcnosti, ale i celkový vizuálny, či praktický aspekt novovysadených rastlín. Zákazníkom ponúkame moderné riešenia efektných okrasných výsadieb s použitím širokého sortimentu kvalitných nových i pôvodných druhov rastlín a sadovníckeho materiálu. Pri tvorbe okrasných výsadieb sa snažíme, aby záhrada robila svojmu majiteľovi radosť v každom ročnom období...

vysadba

Výsadby solitérnych a parkových stromov

vysadba

Kombinované výsadby okrasných drevín a trvaliek

vysadba

Kvet v záhrade

Zima v záhrade

foto foto foto foto foto foto

Vyvýšené záhony, kvetináčové výsadby

Vyvýšené záhony ponúkajú možné dispozičné riešenie napríklad úžitkovej záhrady i ked je na pozemku veľmi málo miesta. Takéto riešenie pestovania úžitkových ale i okrasných rastlín je vhodné aj pre menšiu fyzickú náročnosť pri pravidelnej údržbe. V neposlednom rade nám takto úpravený „kúsok pozemku“ napríklad úžitkovej záhrady nepôsobí rušivo a dokážeme ho ľahšie udržať bez plevelov.

vysadba

Vyvýšené záhony 1

vysadba

Vyvýšené záhony 2

vysadba

Vyvýšené záhony 3

vysadba

Vyvýšené záhony 4

vysadba

Vyvýšené záhony 5